- ředitel školy      
Mgr. Martečík Jozef      
       
- učitelky ZŠ   - asistentky pedagoga  
Mgr. Junáková Karla třídní učitelka - 1.ročník Mgr. Alexová Věra asistentka pedagoga
Mgr. Heršálková Jana třídní učitelka - 2.ročník Hofmanová Iva, DiS asistentka pedagoga
Mgr. Klímová Eva třídní učitelka - 3.ročník Poláková Martina asistentka pedagoga
Mgr. Přikrylová Eva třídní učitelka - 4..ročník Malá Jitka asistentka pedagoga
Mgr. Strašková Alena třídní učitelka - 5..ročník Juříková Nicol asistentka pedagoga
    Haluščáková Monika školní asistentka EU
- vychovatelky ZŠ      
Břenková Jana   - správní zaměstnanci  
Mgr. Alexová Věra   Polák Lubomír školník
    Kozlová Světlana vedoucí ŠJ, hospodářka
- učitelky MŠ   Srncová Dana kuchařka
Juranová Ivana vedoucí učitelka Trávníčková Petra kuchařka
Tesařová Pavla učitelka Korčáková Jarmila uklízečka MŠ
Doležalová Blanka učitelka Ostrovská Alena uklízečka ZŠ
Adamcová Denisa učitelka    
Ostrovská Alena učitelka