Aktuality

ZDRAVÁ 5

23.05.2016 16:12

Dne 4. a 6. května 2016 přijela do naší školy lektorka Mgr. Monika Mitáčková s výukovým programem Zdravá pětka. Škola Zdravé 5 je určena pro žáky 1. stupně základních škol a její program seznamuje žáky s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. V první části výukového programu se žáci dověděli, jaké potraviny by neměly na jejich talíři chybět a sami si zkusili žetony s jídlem roztřídit do jednotlivých částí výživové pyramidy. Mnohem zábavnější pro ně ovšem byla přichystaná ochutnávka ovoce a zeleniny a následné tvoření vlastních obrázků vytvořených ze zeleniny a ovoce.

Z pohledu pedagogů: Velmi přínosná akce. Žáci získali nové poznatky a pěkné vysvědčení se samými „pětkami“, které bylo v otázce výživy a stravování to nejlepší, které mohli získat, neboť se samými jedničkami by nikdo „neprospěl“. Poděkování lektorce paní Mgr. Mitáčkové za velice fundovaný výklad, během kterého využila krásné barevné pomůcky a vstřícný, pohodový přístup k dětem. Děkujeme za přínosné materiály, které určitě využijeme ke zkvalitnění výuky o zdravé výživě.

NOVÉ FOTKY

04.05.2016 08:11

ve fotogalerii školy

NOVÉ FOTKY

25.04.2016 17:19

ve fotogalerii Sluníček a Berušek

ČARODKY

25.04.2016 15:47

HASTRMANSKÁ POHÁDKA

20.04.2016 12:34
V pátek 22.dubna přijede do mateřské školy divadlo Úsměv s
HASTRMANSKOU POHÁDKOU
Začátek představení v 8.45 hod
.

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - NEPŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V OCHOZI U BRNA NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

20.04.2016 12:20

Vážení rodiče,

pro přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2016/2017 bylo podáno na naší mateřské škole 25 žádostí. Počet volných míst ke dni 25. dubna 2016 je 14. Na základě Vašich žádostí a stanovených kritérií bylo rozhodnuto takto:

Děti uvedené pod registračními čísly:

 
Pořadové číslo Registrační číslo Pořadové číslo Registrační číslo
1 08/2016 8 05/2016
2 06/2016 9 17/2016
3 04/2016 10 16/2016
4 12/2016 11 13/2016
5 21/2016 12 25/2016
6 18/2016 13 10/2016
7 26/2016 14 24/2016
 

BYLY PŘIJATY k předškolnímu vzdělávání v Základní a mateřské škole v Ochozi u Brna, okr. Brno - venkov od 1.září 2016.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné formě doručováno, v případě zájmu bude na požádání vydáno v MŠ.

Rodiče přijatých dětí si vyzvednou v mateřské škole přihlášku ke stravování od 2.května 2016 do 6.května 2016.


Děti uvedené pod registračními čísly:

 
Pořadové číslo Registrační číslo Pořadové číslo Registrační číslo
1 27/2016 7 19/2016
2 02/2016 8 03/2016
3 15/2016 9 11/2016
4 09/2016 10 14/2016
5 01/2016 11 29/2016
6 20/2016    
 
NEBYLY PŘIJATY k předškolnímu vzdělávání v Základní a mateřské škole v Ochozi u Brna, okr. Brno - venkov od 1.září 2016.
Rodičům nepřijatých dětí bude vyhotoveno rozhodnutí v písemné formě, které bude připraveno k vyzvednutí v mateřské škole od 25.dubna 2016. Prosíme o osobní převzetí rozhodnutí do 28.dubna 2016.

 

NÁVŠTĚVA LIPKY NA PRACOVIŠTI JEZÍRKO

07.04.2016 12:38

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 jedeme na program školského zařízení pro environmentální výchovu Lipky  na pracoviště Jezírko. Starší děti se zúčastní výukového programu vedeného lektorem

NÁVŠTĚVA VE VČELÍM ÚLE

Děti si vyzkoušejí různá včelí řemesla, ochutnají včelí produkty a u proskleného včelího úlu budou mít možnost pozorovat život včely.

S mladšími dětmi navštívíme LESNÍ NAUČNOU STEZKU, vybudovanou v okolí areálu pracoviště Jezírko. Program pro mladší děti budeme zajišťovat sami.

Protože velká část programu bude probíhat venku, je nezbytné, aby měly děti s sebou batůžek s pláštěnkou a vhodné oblečení i obutí do terénu. Do batůžku přibalte dětem přezůvky a pití. Svačinu budeme brát ze školky.

Odjezd autobusu v 8.15 hod. od ZŠ.
Předpokládaný návrat v 12.30 hod.

 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

17.03.2016 13:21

JEDEME DO DIVADLA

17.03.2016 13:00

V úterý 22. března 2016 jedeme s dětmi z MŠ do divadla Radost na představení

ČERVENÁ KARKULKA

Odjezd autobusu od ZŠ v 9.30 hod.

 

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

10.03.2016 16:19
Vydávání formulářů
ZŠ a MŠ v Ochozi u Brna oznamuje, že dne
30. března 2016 v době od 14 do 16 hodin se budou v budově mateřské školy, ve třídě Sluníček, vydávat formuláře k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2016/2017.
Žadatel s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

  

Přijímání formulářů
Vyplněný zápisní lístek, žádost a evidenční list potvrzený pediatrem (přijímáme řádně očkované děti) odevzdají zákonní zástupci dítěte zpět do mateřské školy v týdnu
od 4. dubna do 8.dubna 2016 v době od 6.30 do 16.30 hod.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude vydáno do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Seznamy přijatých/nepřijatých dětí, pod registračními čísly, budou zveřejněny na webu školy www.zsochozubrna.cz a informativních nástěnkách v mateřské škole.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Počet návštěv: 2688

 
 

BlueBoard.cz

webmaster