Školní družina

Cílem programu školní družiny je vytvořit co nejbarevnější skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí, s přihlédnutím na rozvoj osobnosti dítěte přiměřené k věku a schopnostem.

Využíváme okolní přírodu k získávání přímých a nezapomenutelných zážitků, které se stávají východiskem pro další činnosti.

Hravým způsobem tak  směřujeme k osobní pohodě a spokojenosti všech dětí s ohledem na jejich individualitu.

Ve vzdělávacích procesu se prolínají spontánní a řízené aktivity, které probíhají v průběhu celého odpoledne.

Cílem je rozvoj dítěte a jeho schopnost učení a poznání, osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost a získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost na své okolí.

Jana Břenková, vychovatelka ŠD


Provoz ve školní družině

  • telefonní kontakty

ředitelna školy:                       544 212 723

sborovna:                                 734 570 401

email školní družiny:             sd-ochoz@seznam.cz (slouží pouze pro případné provozní dotazy)

  • provoz školní družiny

6.45 - 16.30 hod.

ranní 6.45 hod. - 7.45 hod. vychovatelka Jana Břenková (zvonek Sovičky)

odpolední 11.40 - 15.15 hod.

  • 1. a 2. ročník - zvonek Sovičky
  • 3., 4. a 5. ročník - zvonek Tygři

odpolední 15.15 hod. - 16.30 hod. sloučené oddělení - vychovatelka Jana Břenková (zvonek Sovičky)

 

Žáci po domluvě s rodiči odcházejí v pevně stanovenou dobu, která je uvedena na přihlášce dítěte do ŠD.

  • možnosti vyzvedávání žáků

13.45 hod. - nepravidelný odchod (před vycházkou - pouze výjimečně, např. k lékaři)

15.15 hod. - po vycházce, pravidelný odchod

od 16.00 hod. kdykoliv

 

Pokud účastník půjde po obědě domů, předává písemnou omluvenku na předepsaném formuláři učitelce (vychovatelce), která ho doprovází v tento den na oběd.

V době 13.45 hod. - 15.15 hod. je výluka všech kroužků z důvodu pobytuvenku, v tuto dobu není možné vyzvedávat žáky ze školní družiny.

  • žádost o uvolnění
V jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku, se zapisuje na předepsaný tiskopis.
  • trvalá změna odchodu
Oproti zápisnímu lístku se zapisuje na předepsaný tiskopis.
  Rodiče vyčkají příchodu svého dítěte v šatně školy. Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby rodiče dodržovali přesnou dobu odchodu svého dítěte.
  • oblečení
Žáci si přinášejí z domova pohodlné převlečení, pevnou obuv. Toto mají umístěno ve zvláštní pevné tašce v šatně školy.
  • pitný režim
Děti si přinášejí pití z domova v plastových lahvích. V případě nedostatku tekutin je možné využít zdroje pitné vody ve školní budově a dle vlastního uvážení je možné si přinést podepsanou lahev sirupu
  • platba

Úhrada poplatků za školní družinu – 100 Kč měsíčně se realizuje společně s úhradou za stravování.

Číslo účtu pro platbu stravného a školného: 181470326/0300
E-mail: sd-ochoz@seznam.cz

2022 - 2023 2021 - 2022 2020 - 2021
karneval
aktivity v lednu
advent
aktivity v říjnu
aktivity v září
Den zvířat
aktivity v červnu
aktivity v květnu
Den Země
velikonoční tvoření
aktivity v březnu
aktivity v únoru
aktivity v lednu
advent
aktivity v říjnu
aktivity v září
aktivity v červnu
aktivity v květnu
družina v dubnu
karneval
aktivity v lednu
advent u Soviček
aktivity v říjnu
práce ve školní družině v září
aktivity v září

Dokumenty


Ke stažení

Nepřihlášený