Školní družina

Cílem programu školní družiny je vytvořit co nejbarevnější skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí,

s přihlédnutím na rozvoj osobnosti dítěte přiměřené k věku a schopnostem.


Využíváme okolní přírodu k získávání přímých a nezapomenutelných zážitků, které se stávají východiskem pro další činnosti.


Hravým způsobem tak  směřujeme k osobní pohodě a spokojenosti všech dětí s ohledem na jejich individualitu.


Ve vzdělávacích procesu se prolínají spontánní a řízené aktivity, které probíhají v průběhu celého odpoledne.

Cílem je rozvoj dítěte a jeho schopnost učení a poznání, osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost a získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost na své okolí.

Jana Břenková, vychovatelka ŠD


Organizace ve školním roce 2020/2021

  • provoz školní družiny 
6.45 - 16.30
  • telefonní kontakty

ředitelna školy:  544 212 723

sborovna:            734 570 401

email:                   sd-ochoz@seznam.cz (slouží pouze pro případné provozní dotazy)

  • ranní provoz
Žáci přicházejí bočním vchodem - šatnou od 6.45 hod. Budova je uzamčena, je nutné zvonit (zvonek Sovičky)
  • odpolední provoz

Po vyučování do 16.30, žáci po domluvě s rodiči odcházejí v pevně stanovenou dobu, která je uvedena na přihlášce dítěte do ŠD. Z bezpečnostních důvodů není možné brát zřetel na telefonické omluvenky.

Vyzvedávání účastníků ze školní družiny bude možné v 13.45 hod. - nepravidelný odchod (před vycházkou-pouze výjimečně, např. k lékaři), v 15.15 hod. - pravidelný odchod (po vycházce), pravidelný odchod v 16.00 hod. - 16.30 hod dle potřeby.

Pokud účastník půjde po obědě domů, předává písemnou omluvenku na předepsaném formuláři učitelce (vychovatelce), která ho doprovází v tento den na oběd.

V době 13.45 hod. – 15.15 hod. je výluka všech kroužků z důvodu pobytu venku, v tuto dobu není možné vyzvedávat žáky ze školní družiny.

  • žádost o uvolnění
V jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku, se zapisuje na předepsaný tiskopis.
  • trvalá změna odchodu
Oproti zápisnímu lístku se zapisuje na předepsaný tiskopis.
  Rodiče vyčkají příchodu svého dítěte v šatně školy. Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby rodiče dodržovali přesnou dobu odchodu svého dítěte.
  • oblečení
Žáci si přinášejí z domova pohodlné převlečení, pevnou obuv. Toto mají umístěno ve zvláštní pevné tašce v šatně školy.
  • provozné

Platí se ve dvou splátkách – září (400Kč), leden (600Kč)

• bankovním převodem, variabilní symbol stejný jako u stravování, do poznámky vepište „školní družina“

• složenkou

  • pitný režim
Děti si přinášejí pití z domova v plastových lahvích. V případě nedostatku tekutin je možné využít zdroje pitné vody ve školní budově a dle vlastního uvážení je možné si přinést podepsanou lahev sirupu
Číslo účtu pro platbu stravného a školného: 181470326/0300
E-mail: sd-ochoz@seznam.cz

práce ve školní družině v září
aktivity v září

Dokumenty


Ke stažení

Nepřihlášený