odkazy k aktuálním informacím
 o pandemii koronaviru
Česká správa sociálního zabezpečení ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ministerstvo zdravotnictví

Aktuality

FOTBALOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

23.06.2020 11:40

DEN DĚTÍ

02.06.2020 17:56

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V OCHOZI U BRNA NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

28.05.2020 13:21

 Seznam žáků přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ochoz u Brna ve školním roce 2020/2021 je k dispozici zde.

POKYNY K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY OD 25.5. 2020..

22.05.2020 11:58

OTEVŘENÍ MŠ OCHOZ U BRNA - 25.5.2020

20.05.2020 00:45

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 V ZŠ OCHOZ U BRNA

18.05.2020 10:46

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání v ZŠ Ochoz u Brna ve školním roce 2020/2021 je k dispozici zde.

INFORMACE K MOŽNOSTEM OTEVŘENÍ ŠKOLY

06.05.2020 23:49

Vážení rodiče,

intenzivně pracujeme  na zprovoznění otevření školy pro 1. stupeň ZŠ s ohledem k epidemiologickým podmínkám a doporučením MŠMT. Řešíme, zda jsme schopni splnit doporučení MŠMT a za jakých podmínek jsou proveditelná.
V nejbližších hodinách budete obesláni e-maily prostřednictvím třídních učitelů, s dalšími pokyny. Prozatím uveřejňujeme

Děkuji Vám všem za úžasnou spolupráci a trpělivost, kterou jste prokázali v této těžké a nepříjemné době. Věřte, že po celou dobu děláme vše proto, abychom Vám co nejvíce celou situaci spojenou s výukou Vašich dětí ulehčili.

Věříme, že i závěr školního roku společně zvládneme.

S úctou

Mgr.Martečík Jozef, ředitel školy

REAKCE NA MNOŽÍCÍ SE DOTAZY OHLEDNĚ OTEVŘENÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

30.04.2020 16:00

Vážení rodiče,
dnes (30. 4. 2020) vypršel termín, kdy jsme se měli dozvědět, za jakých provozních a hygienických podmínek můžeme otevřít školu a školku. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne jsme nedostali žádné vyjádření ze strany ministerstva školství, jediné co můžeme zveřejnit je to, že dne 25. 5. 2020 zahájíme provoz základní školy, mateřské školy, školní jídelny a doufáme, že i školní družiny. My, jako organizace, jsme připraveni. Chybí nám jenom základní instrukce za jakých hygienických a provozních podmínek můžeme jako škola fungovat. Pevně věřím, že nám nadřízené složky do 30.června 2020 sdělí, jak máme od 25.května 2020 zahájit pravidelnou činnost.

Mgr. Martečík Jozef, ředitel školy

PS: Popřípadě může být všechno jinak a my 25. 5. 2020 nezahájíme provoz základní školy, mateřské školy, školní jídelny a školní družiny.
(Takhle to vypadá, když nemáte žádné nebo minimální informace)

Více informací snad na:
 https://www.youtube.com/watch?v=E-qnaoEeaYY 

UVOLNĚNÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

14.04.2020 21:47

....

pondělí 25. května
Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.

.....

Zdroj

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V OCHOZI U BRNA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

09.04.2020 22:54

Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole v souladu s právními předpisy dle školského zákona v období od 2.5. do 16.5. 2020.

Zápis do mateřské školy byl stanoven na 15.5. 2020. V tento den budou zaevidovány všechny žádosti o přijetí, které budou doručeny v období od 2.5. do 15.5. 2020

V tomto období podají zákonní zástupci vyplněnou žádost, doloží kopii rodného listu dítěte, kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení k očkování – nenavštěvujte osobně praktického lékaře.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

V případě, že dítě nebylo řádně očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce na dálku kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Povinnost prokázání řádného očkování se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání ( rok před zahájením povinné školní docházky).

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Čestné prohlášení k očkování a Dětský očkovací kalendář

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy : ( jdeqtwz )

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): (zs_ochoz@volny.cz)

3. poštou: ZŠ a MŠ Ochoz u Brna, okres Brno-venkov, p.o.

           Ochoz u Brna 75

           PSČ 664 02

Na obálku uveďte ,,MŠ – zápis“

4. osobní podání (pokud nemáte vlastní e-mail): v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. V tomto případě podání bude mateřská škola otevřena pro příjem žádostí dne 11.května 2020 v době od 10.00 hod. do 12.00 hod a v době od 14.00 hod. do 16.00 hod. Žádáme rodiče, aby ve vlastním zájmu tuto možnost využívali jen v krajním případě. Chráníte tím nejenom své zdraví, ale také zdraví personálu mateřské školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. V tomto případě můžete rovněž využít termín pro osobní podání nebo se domluvit na jiném termínu s vedoucí MŠ pí. Ivanou Juranovou na adrese ms-ochoz@volny.cz .

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ředitel školy na základě platných Kriterií pro přijímání dětí do mateřské školy v Ochozi u Brna

Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo, které vám bude sděleno prostřednictvím Vaší e-mailové adresy (datové schránky). Pokud budete žádost podávat osobně, bude Vám registrační číslo přiděleno na místě.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Zveřejnění seznamu přijatých dětí, pod registračními čísly, bude umístěno na webových stránkách školy nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.
Předpokládaný termín zveřejnění: 1.června 2020.
Nepřijatým dětem bude rozhodnutí doručeno písemně.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí doručeno písemně, pouze na požádání zákonných zástupců.

Mgr. Martečík Jozef
ředitel školy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

DOMÁCÍ VYUČOVÁNÍ
školka
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Ocenění společnosti Scio

SCIO - národní testování

3. ročník       5. ročník

Počet návštěv: 2688

 
 

BlueBoard.cz

webmaster