Česká správa sociálního zabezpečeníministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyministerstvo zdravotnictví

Aktuality

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

26.03.2020 21:27

OPATŘENÍ K ZÁPISU DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
Termín zápisu pro naši školu byl stanoven na 27.4.2020. Žádosti o přijetí nebo odklad školní docházky  je možné podávat už od 1.4.2020

K zápisu je nutné:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ
    
ZÁPISNÍ LIST
ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

1. pokud máte možnost elektronického podpisu, datové schránky:
  žádost o přijetí  a zápisní list vyplnit, podepsat elektronickým podpisem a poslat (datová schránka č. jdeqtwz, email: zs_ochoz@volny.cz )
2. pokud nemáte možnost elektronického podpisu, datové schránky:
 

nepodepsanou žádost o přijetí a zápisní list poslat na email školy zs_ochoz@volny.cz. K podpisu přihlášky budete vyzváni v nejbližší možné době.

(Námi (a možná i Vámi) asi nejvíce preferovaný způsob podání Žádosti o přijetí. Podpis byste mohli např. připojit na 1.informativní schůzce.)

3. pokud nemáte možnost elektronického podpisu, datové schránky, ani e-mailu:
  žádost o přijetí a zápisní list vyplnit, vytisknutou, podepsat a poslat poštou. Na obálku napište ZÁPIS 2020.

 

Žádost o odklad:

Pokud žádáte o odklad, vyplňte žádost o přijetí, následně  vyplňte  žádost o odklad školní docházky a zápisní list
Do konce května bude potřeba doložit:
  1.   doporučení dětské lékařky
  2.   doporučení pedagogicko-psychologické poradny

Pro zákonné zástupce, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, připojuji vyjádření PPP Hybešova, Brno

Na základě pokynu vedení naší poradny Vám zasíláme níže uvedenou informaci.
V souvislosti s aktuálními mimořádnými opatřeními bychom Vás rádi požádali o trpělivost s dodáním podkladů pro realizaci odkladu školní docházky vzhledem k tomu, že aktuálně byla pozastavena veškerá přímá (osobní) práce s klienty. Jakmile pominou mimořádná opatření Vlády ČR, pokusíme se co nejdříve zrealizovat tato vyšetření a rodičům dodat podklady k žádosti o odklad školní docházky. Prosíme Vás touto cestou i o předání této informace rodičům, kteří se na Vás obrátí s podobnými dotazy.
 Děkuji za spolupráci.
 PPP Brno, příspěvková organizace


Po ukončení mimořádných opatření, bude realizována informační schůzka. Termín bude včas zveřejněný na našich www stránkách.

Mgr. Martečík Jozef, ředitel školy
Zdroj:  https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021 

 

KDYŽ SE NESMÍ DO ŠKOLY, ŠKOLA PŘIJDE DOMŮ. ZA MALÝMI ŠKOLÁKY I STUDENTY, KTERÉ ČEKAJÍ PŘIJÍMAČKY

15.03.2020 21:13

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní projekt nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.

„V době mimořádných opatření a uzavření škol v celé České republice chceme nabídnout dětem alternativu ke klasickému školnímu vzdělávání, které může doplnit jejich samostudium. A také ulehčit rodičům. Připravili jsme proto živě vysílané výukové bloky vedené vystudovanými pedagogy. Nový projekt UčíTelka je primárně určen pro žáky prvního stupně základních škol. Kromě toho chystáme pro starší žáky také přípravu na přijímačky a plánujeme spuštění specializovaného edukativního webu s více než třemi tisíci vzdělávacími videi z pořadů ČT,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Projekt UčíTelka aneb Když děti učí telka, vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Česká televize jej spustí prozatím na dobu jednoho měsíce. Provázet jím budou moderátorky Petra Křížková a Kateřina Bílková.

„Každý všední den od devíti startuje vyučování. Každý učební blok bude trvat třicet minut a bude určen vždy pro jeden ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce Déčka. Vysílání bude pravidelné, abychom i rodičům umožnili přizpůsobit podle něj denní program. Výukovou hodinu v kulisách školní třídy, povede vždy jeden učitel, vyučování se zúčastní také tři děti,“ vysvětluje vedoucí projektu Luboš Rosí. Na vzdělávací pásmo navážou od 12 do 15 hodin další vzdělávací pořady určené pro starší děti.

Druhým z formátů, které pro posílení samostudia Česká televize připravila, bude specializovaný web, jenž nabídne až tři tisíce vzdělávacích videí z pořadů ČT. Projekt, jenž měl být původně spuštěn až o několik měsíců později, nabídne pořady rozdělené podle stupňů vzdělávání, předmětových oblastí i jednotlivých látek. Učitelé na ně budou moci žáky odkazovat při vzdělávání na dálku a rodiče na něm najdou materiály pro domácí přípravu svých dětí.

Česká televize myslí také na starší žáky, kteří se doma připravují na přijímací zkoušky. Vždy v úterý a ve čtvrtek od 14 hodin, po skončení pořadu Sama doma, pomůže na programu ČT1 studentům, na něž čekají přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. Pořad Škola doma bude trvat 45 minut. V úterý se bude procvičovat čeština a ve čtvrtek matematika. Na postech moderátorek se budou střídat Lenny Trčková, vždy v úterý a Alena Zárybnická, ve čtvrtek.

„Půjde o interaktivní formát, žáci se budou prostřednictvím chatu ptát na to, co je zajímá a čemu nerozumí, zároveň ale budou probírat s učiteli, zajímavou a interaktivní formou, i vybraná témata z daných oblastí. Opakovat si mohou i dospělí, budeme se zaměřovat na obecně problematičtější jevy, jako jsou například slovní úlohy nebo psaní velkých a malých písmen,“ vysvětluje vedoucí projektu Radomír Šofr.

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

12.03.2020 15:10

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem dojde od 13.3.2020 (pátek) k omezení provozu mateřské školy a od 16.3.2020 (pondělí) k  uzavření mateřské školy až do odvolání, v důsledku vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

Mateřská škola pojede V PÁTEK 13.3.2020 pouze v nouzovém režimu. Proto je důležité, aby rodiče, kteří budou mít možnost hlídání už od pátku, zůstali s dětmi doma. Je důležité zároveň sledovat všechny možné a dostupné informační zdroje vzhledem k rychle se měnící situaci. Do 7.00 hod máte možnost odhlašovat obědy na pátek. Od 16.3.2020 (pondělí) budou všechny děti odlášeny automaticky.

Rodiče dětí z MŠ, kteří budou potřebovat Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)   upozorňuji na webové stránky školy www.zsochozubrna.cz, kde jsou vyvěšeny všechny informace  k nastalé situaci včetně návodů, jak postupovat.

Mgr.Martečík Jozef, ředitel školy

PŘÍSTUP K INTERAKTIVNÍM UČEBNICÍM MIUČ+

11.03.2020 11:43

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz. Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

Vaše NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Učíme interaktivně, procvičujeme hravě.

POTVRZENÍ OČR PRO RODIČE DĚTÍ

10.03.2020 19:17

Vážení rodiče,

pokud budete potřebovat potvrzení o OČR , máte možnost využít dokument žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let. Žádost o ošetřovné je možné zasílat i elektronicky. Pokud budete potřebovat dané potvrzení pro svého zaměstnavatele, stačí, když mne budete kontaktovat přes e-mail. Já Vám potvrzení vystavím, naskenuji a elektronicky přepošlu.

Více informací naleznete na webu ČSSZ.

V případě potřeby mne kontaktujte na tel. č. 731 554 614, nebo prostřednictvím mailu zs_ochoz@volny.cz

 

Mgr. Martečík Jozef, ředitel školy

OPATŘENÍ SOUVISÍCÍ S KORONAVIREM

10.03.2020 19:04
-   do obnovení provozu školy se ruší všechny mimoškolní akce (plavání, Noc s Andersenem…)
-   nebudou probíhat žádné dětské kroužky!
-   učitelé budou zadávat dětem práci na doma  prostřednictvím mailů,
-   úkoly budou zároveň na webových stránkách školy, takže k nim bude přístup i mimo maily
-   obědy  jsou na dobu uzavření školy dětem automaticky zrušeny
-
 
  o obnovení provozu budou všechny stravující se děti přihlášené na 1. den školy, objednání nebo rušení obědů na další dny je již na zákonných zástupcích
-   provoz mateřské školy je v běžném režimu bez omezení
-   bez omezení jsou i  pronájmy tělocvičny pro dospělé !!!

 

UZAVŘENÍ ŠKOLY

10.03.2020 10:30
Vážení rodiče, vzhledem k nařízení ministra zdravotnictví vlády ČR Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA je pro žáky základní školy od středy 11. 3. 2020 škola uzavřena. Uzavřena bude rovněž družina a pro žáky základní školy i jídelna. Mateřská škola včetně jídelny pro děti z MŠ zůstává nadále v provozu. Pokud získáme další informace, budeme Vás informovat prostřednictvím webových stránek školy a prostřednictvím Vašich emailů.
Děkuji za pochopení, Mgr. Martečík Jozef, ředitel školy

INFORMACE KHS BRNO KE KORONAVIRU

06.03.2020 12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doporučení cestovatelům, vhodné rovněž pro školy
- informace pro zdravotnická zařízení
- veškeré další potřebné informace budou průběžně zveřejňovány na webu www.khsbrno.cz

 

JEDEME DO LIPKY

10.02.2020 08:52

Ve středu 12. února 2020 jedeme na program školského zařízení pro environmentální výchovu Lipky na pracoviště Jezírko.

Starší děti se zúčastní programu DOBRODRUŽSTVÍ TOLY, POLY A ROŠŤÁKA,

mladší děti se zúčastní programu KDO BYDLÍ V LESE?

Velká část programu bude probíhat venku, proto je nezbytné, aby měly děti s sebou vhodné oblečení a obutí do terénu, které si zároveň mohou pohodlně sundat na část programu, která bude probíhat v budově. S sebou dětem připravte batůžek s přezůvkami a pitím. Svačinu budeme brát ze školky.

Odjezd autobusu od základní školy v 8.15 hod. Předpokládaný návrat v 12.30 hod.
Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete

 

PŘIJEDE DIVADLO

24.01.2020 12:21
V úterý 28. ledna 2020 přijede do mateřské školy divadlo Sandry Riedlové s představením

ZIMNÍ POHÁDKA

Začátek v 9.00 hod.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

DOMÁCÍ VYUČOVÁNÍ
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Ocenění společnosti Scio

SCIO - národní testování

3. ročník       5. ročník

Počet návštěv: 2688

 
 

BlueBoard.cz

webmaster