Základní škola Ochoz u Brna

Naše škola se nachází v překrásném prostředí Moravského krasu v obci Ochoz u Brna.

Na škole uplatňujeme nové metody práce, kterými se snažíme děti vychovat ve zdravě sebevědomé žáky, kteří dokáží vyjádřit, zdůvodnit svoje názory, přijímají zodpovědnost za sebe i druhé, dokáží spolupracovat, hledat a objevovat.

Základní umělecká škola  Na naší škole působí pobočka ZUŠ Jedovnice. Zde mají možnost realizovat své schopnosti hudebně nadšené děti. Každý rok využívá této nabídky více jak 30 dětí naší školy a to v těchto oborech:

  •  hudební přípravka
  •  klavír
  •  flétna zobcová a příčná
  •  klarinet, trubka
  •  kytara
  •  housle

Školní život je tak obohacen o hudební přehrávky a koncerty dětí navštěvujících základní uměleckou školu. Za dobu, po kterou ZUŠ vychovává mladé hudebníky, již absolvovalo první cyklus několik desítek žáků. Dovednosti, které děti získávají touto cestou, uplatňují i při veškerých kulturních akcích školy.