Základní škola Ochoz u Brna

 

 

 

Naše škola se nachází v překrásném prostředí Moravského krasu v obci Ochoz u Brna.

Na škole uplatňujeme nové metody práce, kterými se snažíme děti vychovat ve zdravě sebevědomé žáky, kteří dokáží vyjádřit, zdůvodnit svoje názory, přijímají zodpovědnost za sebe i druhé, dokáží spolupracovat, hledat a objevovat.


Základní umělecká škola

Na naší škole působí pobočka ZUŠ Jedovnice. Zde mají možnost realizovat své schopnosti hudebně nadšené děti. Každý rok využívá této nabídky více jak 30 dětí naší školy a to v těchto oborech:

  •      hudební přípravka
  •      klavír
  •      flétna zobcová a příčná
  •      klarinet, trubka
  •      kytara
  •      housle

Školní život je tak obohacen o hudební přehrávky a koncerty dětí navštěvujících základní uměleckou školu. Za dobu, po kterou ZUŠ vychovává mladé hudebníky, již absolvovalo první cyklus desítky žáků. Dovednosti, které děti získávají touto cestou, uplatňují i při veškerých kulturních akcích školy.


Rozvrhy hodin 2021/2022

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída
První vyučovací hodina začíná v 8:00 1 2 3 4 5
PONDĚLÍ PRVOUKA ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK  
ÚTERÝ ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK TĚLESNÁ VÝCHOVA HUDEBNÍ VÝCHOVA
STŘEDA ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA PRACOVNÍ ČINNOSTI  
ČTVRTEK ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK VÝTVARNÁ VÝCHOVA  
PÁTEK ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA TĚLESNÁ VÝCHOVA ČESKÝ JAZYK  
První vyučovací hodina začíná v 8:00 1 2 3 4 5
PONDĚLÍ ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA TĚLESNÁ VÝCHOVA ČESKÝ JAZYK
ÚTERÝ ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA TĚLESNÝ VÝCHOVA ČESKÝ JAZYK  
STŘEDA ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK HUDEBNÍ VÝCHOVA  
ČTVRTEK ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRVOUKA VÝTVARNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA
PÁTEK ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PRACOVNÍ ČINNOSTI ČESKÝ JAZYK  
První vyučovací hodina začíná v 8:00 1 2 3 4 5
PONDĚLÍ ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK PRVOUKA HUDEBNÍ VÝCHOVA
ÚTERÝ ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK VÝTVARNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA
STŘEDA ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA TĚLESNÁ VÝCHOVA ČESKÝ JAZYK ČESKÝ JAZYK
ČTVRTEK ČESKÝ JAZYK TĚLESNÁ VÝCHOVA ANGLICKÝ JAZYK PRVOUKA  
PÁTEK ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ ČINNOSTI ČESKÝ JAZYK
První vyučovací hodina začíná v 8:00 1 2 3 4 5
PONDĚLÍ ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA VLASTIVĚDA ČESKÝ JAZYK PRACOVNÍ ČINNOSTI
ÚTERÝ ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA PŘÍRODOVĚDA VÝTVARNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA
STŘEDA ČESKÝ JAZYK TĚLESNÁ VÝCHOVA ANGLICKÝ JAZYK VLASTIVĚDA MATEMATIKA
ČTVRTEK ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA TĚLESNÁ VÝCHOVA ANGLICKÝ JAZYK PŘÍRODOVĚDA
PÁTEK ČESKÝ JAZYK HUDEBNÍ VÝCHOVA MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK ČESKÝ JAZYK
První vyučovací hodina začíná v 8:00
  1 2 3 4 5 6
PONDĚLÍ ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK PŘÍRODOVĚDA ČESKÝ JAZYK  
ÚTERÝ ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK VÝTVARNÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA  
STŘEDA ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA VLASTIVĚDA TĚLESNÁ VÝCHOVA ANGLICKÝ JAZYK  
ČTVRTEK ČESKÝ JAZYK PŘÍRODOVĚDA PRACOVNÍ ČINNOSTI TĚLESNÁ VÝCHOVA MATEMATIKA INFORMATIKA
PÁTEK HUDEBNÍ VÝCHOVA ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA VLASTIVĚDA ČESKÝ JAZYK  

Organizace školního roku 2021/2022

Pedagogické rady
   27. 8. 2021 - 10.00 hod
 22. 11. 2021 - 13.30 hod
  10. 1. 2022 - 13.30 hod
   4. 4. 2022 - 13.30 hod
30. 5. 2022 - 13.30 hod

Třídní schůzky, hovorové hodiny

11. 10. 2021 16.30 - 17.30
10. 1. 2022 16.30 - 17.30
11. 4. 2022 16.30 - 17.30
6. 6. 2022 16.30 - 17.30
Zápis do 1. třídy:  4. 4. 2022 od 12.30
Časový plán vyučovacích hodin
8.00 1. hodina 8.45 8.55 2. hodina 9.40 10.00 3. hodina 10.45 10.55 4. hodina 11.40 11.50 5. hodina 12.35 12.45 6. hodina 13.30

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.  

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín

Okres nebo obvod hlavního města Prahy

7. 2. - 13. 2. 2022

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

14. 2. - 20. 2. 2022

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

21. 2. - 27. 2. 2022

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

28. 2. – 6. 3. 2022 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
7. 3. - 13. 3. 2022 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
14. 3. - 20. 3. 2022 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín  

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2021.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.


2021 - 2022 2020 - 2021
LEGO Spike Essential 5. ročník
prvňáci v Jezírku
Otevřená zahrada - Krása včel
5. třída - hvězdárna
5. třída - VIDA
Den dětí
čtvrťáci - práce ve třídě
Dětský den pod Hádkem
čtvrťáci v pojízdném planetariu
4. třída - výlet do Rudického propadání, Jedovnice
procházky v okolí - 4. třída
prvňáci v Lamacentru
jaro u prvňáků
Lamacentrum - 2. ročník
čarodějnice a čarodějové ve 2. ročníku
jaro - 2. ročník
mobilní planetárium
5. třída - výlet Mydlidědek
čarodějné učení u prvňáků
malí astrologové - 1. a 2. třída
prvňáci - za dveřmi roste poklad
recitační soutěž
masopust - 2. ročník
jak se peče chléb (Lipka) - 2. a 3. ročník
5. třída - karneval
zima u prvňáků
sáňkujeme!!!
prvňáci poprvé v knihovně
filharmonie u prvňáčků
učíme se s OZOBOTY
hudební workshop - 2. ročník
práce s ozoboty - 2. ročník
zima u druháků
procházka Pod Hádkem - 4. a 5. ročník
Vánoce u čtvrťáků
advent u prvňáků
andělé i čerti v první třídě
5. třída-tvoříme
zubní prevence-2. ročník
Vánoce-Rozmarýnek-2. ročník
učení čertů a andělů ve druhém ročníku
druháci u vánočního stromečku
prvňáci a draci
podzim u prvňáků
Den Slabikáře
Pod Hádkem - 4. a 5. ročník
Polybus workshop - 5. třída
noví prvňáci
Jeseníky - 5. třída
workshop Polybus - 2. ročník
den s netopýrem - 1.-3. ročník
léto u třeťáků
výlet třeťáků Březina - Hádek
jak nám rostou krystaly
jaro u třeťáků
procházka k Ranči u Jelena-4.ročník
co nás baví-4.ročník
procházka za zmrzlinou-4.ročník
VV v lese-4.ročník
divadlo-4.ročník
přespání ve škole - 5. ročník
výlet do Jedovnic-5. ročník
příběhy záchranné stanice Ptačí centrum
výletr prvňáků za krásami v okolí
VP Lipka - obora Holedná 1., 3. a 4. třída
1.ročník-skřítek a (ne)obyčejné věci
dárek ke Dni matek - 5. ročník
čarodějnické učení - 1.ročník
zrakové klamy u třeťáků
leden a ukončení pololetí u prvňáků
Vánoce u prvňáků


Vánoce ve světě

advent u třeťáků
jsme třeťáci
Vánoce u páťáků
Mikulášské, andělské a čertovské učení - 1.ročník
krabice od bot - projekt 5. ročníku
záchrana Slabikářů
indiáni - prvňáci
práce prvňáků v září
druháci - abeceda
druháci tvoří v době koronavirové

Dokumenty


Ke stažení

Nepřihlášený